Dr.pongpon

ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ
ประธานกรรมการ

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษสมาชิก 2.75%
 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน  5.75%
เงินกู้สามัญ 1 5.75%
เงินกู้สามัญ 2 5.75%
เงินกู้สามัญ 3 5.75%
เงินกู้สามัญปรับโครงสร้าง 5.75%
เงินกู้สามัญหุ้น 5.50%

Application

app store coop

android coop

46915
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
78
83
851
45204
3260
3555
46915

Your IP: 34.237.124.210
2021-02-27 17:18
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด
  • ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ 6
  • อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก2.75
  • ปรับรับเงินฝาก

 

เดือน     ปี 2562   ปี 2563 ปี 2564
 กำไรสุทธิต่อเดือน  กำไรสะสม  กำไรสุทธิต่อเดือน  กำไรสะสม กำไรสุทธิต่อเดือน กำไรสะสม
 ธันวาคม  883,010.71  883,010.71  1,232,323.10  1,232,323.10 986,123.62 986,123.62
 มกราคม  3,988,989.07  4,871,999.78  3,986,828.61  5,219,151.71 3,972668.48 4,958,792.10
 กุมภาพันธ์  3,176,057.61  8,048,057.39  3,287,719.56  8,506,871.27    
 มีนาคม  3,383,182.93  11,431,240.32  3,617,910.82  12,120,782.09    
 เมษายน  3,460,126.95  14,891,367.27  3,843,950.47  15,964,732.56    
 พฤษภาคม  4,135,858.48  19,027,225.75  3,590,302.30  19,555,034.86    
 มิถุนายน  3,647,158.30  22,674,384.05  3,652,384.45  23,207,419.31    
 กรกฎาคม  3,527,736.04  26,202,120.09  4,340,285.79  27,547,705.10    
 สิงหาคม  4,134,314.01  30,336,434.10  4,101,174.01  31,648,879.11    
 กันยายน  3,394,498.51  33,730,932.61 3,538,049.60 35,186,928.71    
 ตุลาคม  3,704,119.38  37,435,051.99 3,740,584.90 38,927,513.61    
 พฤศจิกายน  4,088,113.72  41,523,165.71 3,802,864.89 42,730,378.50    

 

 

 

 

 

21 1 2563 12 49 34

 

รับสมัครอบรมผู้ตรวจสอบบัญชี

11 9 2563 11 33 01

ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ในเวลาทำการ ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ (ชั้น 1 สสจ.สุโขทัย) 

โครงการอบรม                 ดาวน์โหลด

ใบสมัคร                             ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบ 1            ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบ 2            ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบ 3            ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบ 4            ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบ 5            ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบ 6            ดาวน์โหลด

welcome