dr.wichai
นพ.วิชัย วนรัตน์วิจิตร
ประธานกรรมการ
 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษสมาชิก 2.50%
 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน  5.75%
เงินกู้สามัญ 1 5.75%
เงินกู้สามัญ 2 5.75%
เงินกู้สามัญ 3 5.75%
เงินกู้สามัญปรับโครงสร้าง 5.75%
เงินกู้สามัญหุ้น 5.50%

Application

app store coop

android coop

ไลน์สหกรณ์ฯ

  QR_line.jpg

Line OA สหกรณ์ฯ

เพิ่มเพื่อน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด
  • ลดดอกเบี้ยเงินฝาก65
  • การจ่ายเงินดอกเบี้ย
  • รับเอกสารเงินกู้
  • สวัสดิการ อยู่นาน พค 66
More from this category

 

เดือน   ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
กำไรต่อเดือน กำไรสะสม กำไรต่อเดือน กำไรสะสม กำไรต่อเดือน กำไรสะสม
 ธันวาคม 986,123.62 986,123.62 1,433,488.12 1,433,488.12 2,257,393.79 2,257,393.79
 มกราคม 3,972,668.48 4,958,792.10 3,764,550.69 5,198,038.81 5,645,057.49 7,902,451.28
 กุมภาพันธ์ 3,344,665.71 8,303,457.81 3,408,840.75 8,606,879.56 5,097,095.38 12,999,546.66
 มีนาคม 3,963,391.51 12,266,849.37 4,392,821.33 12,999,700.89 6,032,675.96 19,032,222.62
 เมษายน 4,136,916.55 16,403,765.92 4,038,241.77 17,037,942.66                    
 พฤษภาคม 3,486,054.40 19,889,820.32 4,125,729.30 21,163,671.96    
 มิถุนายน 3,978,898.55 23,868,718.87 5,515,014.43 26,678,686.39    
 กรกฎาคม 3,610,767.79 27,479,486.66 4,209,391.98 30,888,070.37    
 สิงหาคม 4,653,276.67 32,132,763.33 5,930,397.69 36,818,468.06    
 กันยายน 3,957,917.36 36,090,680.69 4,952,212.37 41,770,680.43    
 ตุลาคม 3,574,736.95 39,665,417.64 4,908,433.17 46,679,113.60    
 พฤศจิกายน 3,957,977.67 43,623,395.31 1,728,750.90 48,407,864.50    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31 1 2566 11 17 55

12 4 2566 8 57 01

 

 

เดือน มีค 66        เอกสาร   ดาวน์โหลด

เดือน กพ 66        เอกสาร   ดาวน์โหลด